Door middel van onderstaand stappenplan helpen wij u in het maken van de keuze voor welke houtsoort, profilering en verwerking hiervan.

Stap 1: Keuze houtsoort
Gevels zijn op verschillende manieren te bekleden. Een veel voorkomende manier is een bekleding met houten delen. De houten delen, die in diverse uitvoeringen leverbaar zijn, zijn zowel verticaal als horizontaal aan te brengen, maar ook diagonaal of gecombineerd of als open gevelbekleding.
Bekijk de verschillende mogelijke houtsoorten voor gevelbekleding. Elke methode en houtsoort heeft haar specifieke aandachtspunten, maar ook de detaillering en de afwerking zijn van belang.

Stap 2: Profielkeuze en afmeting
Heeft u een keuze gemaakt in een houtsoort? Dan is de volgende stap het kiezen van een profiel en afmeting. Bekijk de mogelijke profielen.

Stap 3: Verwerking
Gevelbekleding horizontaal:
horizontaal
Gevelbekleding verticaal:
verticaal
Open gevel en achterconstructie van hout
Voor de levensduur van het hout zullen de verticale latten, waarop de bekleding wordt gemonteerd, zo goed mogelijk tegen regenwater dienen te worden beschermd. Dit kan bijvoorbeeld met een breed vlak weerbestendig voegband. Houten delen bevestigen met roestvast stalen nagels of schroeven.
Geen nieten of T-nagels gebruiken. De koppen van de nagels of schroeven moeten op het oppervlak van het hout blijven om beschadigingen van het oppervlak te voorkomen. De hart-op-hartafstand van de regels bedraagt maximaal 600 mm. De afstand wordt bepaald door bevestiging, winddruk etc. Geadviseerd wordt om achter de regels, waarop de buitenbekleding is bevestigd, een waterkerende maar dampdoorlatende folie aan te brengen. De ruimte tussen de folie en de buitenbekleding moet minimaal 13 mm bedragen om ventilatie in die ruimte te waarborgen.
Zorg ervoor dat de eerste baan goed recht wordt geplaatst. Meet dit zorgvuldig uit met een waterpas of door een touwtje te spannen. Houdt rondom de wand een vrije bewegingsruimte van ca. 8 mm. Hout is een natuurproduct. Daardoor krimpt of zet het uit door veranderende klimatologische omstandigheden.
tip3
Stap 4: Afwerking van de gevelbekleding
De volgende stap die u moet nemen is de afwerking van de gevelbekleding. Kijk voor de diverse mogelijkheden bij verf en tips of klik hier.

Stap 5: De achterconstructie
Regelwerk
Voor het regelwerk waarop de gevelbekleding komt wordt hout geadviseerd van duurzaamheidklasse 1 of 2. Achter een gesloten gevelbekleding kan men eventueel ook hout van klasse 3 toepassen. Minder duurzame houtsoorten moeten worden verduurzaamd of rondom behandeld met een grondverflaag. De minimumafmetingen van het regelwerk zijn 22x50mm, de dikte is mede afhankelijk van de nagellengte.

Achterconstructie
Aangezien de muurconstructie geïsoleerd moet zijn dient u bij een steenachtig binnenspouwblad eerst hoekankers op de muur te bevestigen waaraan stijlen van bijvoorbeeld 38x70 mm zuiver verticaal worden bevestigd. Tussen deze stijlen komt de minerale wol. Bij een isolatiedikte van 115mm is de Rc-waarde circa 3,0 (m2.k)/W; bij 165mm is dat 4,0(m2.K)/W. Vermijd naden tussen de isolatieplaten onderling en tussen deze platen en de aansluitende constructies waardoor de isolatiewaarde vermindert. Isolatie zorgvuldig maatvoeren, afsnijden en zo nodig bij de hoeken dichtbinden. Bij een houten binnenspouwblad zit de isolatie al in het element en is het regelwerk meteen aan te brengen.

Traditionele gevel (In tegenstelling tot SlimFort gevelisolatie wordt traditionele gevelisolatie onderbroken met houten balken)

Gevel met SlimFort gevelisolatie (een aaneengesloten isolatieschild zonder koudebruggen).


Stap 6: Aanbrengen regelwerk
Vocht mag nooit bij het binnenspouwblad komen. Breng daarom een waterkerende dampdoorlatende folie achter het regelwerk aan. Bij een open gevelbekledingssysteem dient deze folie achter het regelwerk aan. Bij een open gevelbekledingssysteem dient deze folie zwart of donkergrijs en uv-bestendig te zijn. Zorg dat er overal voldoende ruimte tussen buitenbekleding en folie is (>15mm). Het in de spouw doorgedrongen vocht moet naar buiten kunnen. De regels worden vervolgens met verzinkt stalen bevestigingsmiddelen bevestigd aan het achterliggende hout. De regelafstand is maximaal 0,6 meter. Breng ter plaatse van ontmoetingen in de lengte-inrichting van gevelbekledingsprofielen bij voorkeur twee regels aan. Het is van belang dat er zich achter de bekleding geen vocht ophoopt. Daarom moet de spouw achter de buitenbekleding in alle gevallen voldoende worden geventileerd met buitenlucht. Zorg zowel aan de boven als onderzijde van de gevel voor circa 200mm ventilatieopening per m2 gevelbekleding. Bij een horizontale bekleding word de ventilatie verzorgd tussen het verticale regelwerk dat op de achterliggende stijlen is bevestigd.
Een verticale bekleding wordt op een horizontaal regelwerk aangebracht, waardoor ventilatie in principe is uitgesloten. Daarom is het noodzakelijk extra voorzieningen aan te brengen. De schroten kunnen aan de achterzijde zijn voorzien van ten minste een ontspanningshol van 16x3mm. In de praktijk worden op de stijlen ook wel eerst verticale regels aangebracht en daarna de horizontale. Zie bovenstaande tekening rechts.
Als alternatief kan men de horizontale bevestigingsregels op vaste afstanden onderbreken, met de openingen verspringend ten opzichte van elkaar. Ook kunt u regels met inkepingen toepassen. Om te voorkomen dat insecten in de spouw dringen kunt u de opening met weerbestendig vliegengaas afsluiten. Ook goede ventilatie voorkomt dit.

Met de keuzehulp kunt u aan de hand van afbeeldingen en technische informatie uw juiste gevelbekleding vinden.
 

Kunststof
 

Hout
 

Vezelcement en overige
 
 


Stap 7: Aanbrengen gevelbekleding
Aanbrengen houten gevelbekleding
De geprofileerde houten delen worden op de regels bevestigd met roestvaststalen ringnagels of schroeven (lenskop of bolkop). Nagels en schroeven van andere metalen kunnen zwarte strepen geven. Nieten of T-nagels zijn niet toegestaan. Let erop dat de koppen van de nagels of schroeven op het oppervlak van het houten deel blijven liggen. Ze in het oppervlak drijven beschadigt het hout. Dit kan houtaantasting en vervuiling tot gevolg hebben. Ten slotte zijn de details van doorslaggevend belang voor een duurzaam en fraai resultaat. Zie voor aanbevelingen en voorbeelddetails hierna.

Montage
Houten delen worden bevestigd met roestvaststalen ringnagels of schroeven. Nieten of  T-nagels zijn niet toegestaan. De koppen van de nagels of schroeven moeten op het oppervlak van het houten deel blijven om beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Dit maakt ook de kans op beschadiging van de afwerklaag kleiner.

Voor de lengte van de bevestigingsmiddelen en de plaats:
 • draadnagels: minimaal 2,5 x de dikte van het deel;
 • houtschroeven: minimaal 2 x de dikte van het deel.

 • Bij potdeksel- en opdekwerk gelden voor de lengte:
 • draadnagels: minimaal 3,5 x de dikte van het deel;
 • houtschroeven: minimaal 3 x de dikte van het deel.

 • Per steunpunt wordt per deel één bevestigingsmiddel aangebracht, als volgt:
 • rabatdelen: 25 mm uit de onderzijde;
 • potdekselwerk: 30 mm uit de onderzijde;
 • bevel siding: 30 mm uit de onderzijde;
 • Zweeds rabat: 45 mm uit de onderzijde;
 • schroten: 25 mm uit de kant;
 • opdekwerk: bij smalle opdekstroken: in het midden van het deel;
 • bij opdek met gelijke delen: 25 mm uit de kant van het deel;
 • channel siding: 25 mm uit de kant;
 • open gevelbekleding:in het midden van het deel.

 • Bouwkundige maatregelen
  Om de duurzaamheid van de massief houten delen te waarborgen volgen hier de richtlijnen voor de detaillering:
 • De horizontaal of verticaal aangebrachte delen moeten respectievelijk minimaal 10 en 20 mm uit de steendag blijven. Dit is nodig om het hout, dat onder invloed van vocht krimpt of zwelt, voldoende ruimte te geven, teneinde het werken op te vangen. Een tweede, niet minder belangrijke reden is het vergemakkelijken van het onderhoud. Bij horizontale delen verdient het aanbeveling het kopse hout schuin naar buiten af te zagen;
 • Om te voorkomen dat via het kopse hout vocht binnendringt is het aan te raden het kopse hout te voorzien van een afdichtende laag;
 • Aan de onderzijde moeten de delen vrij hangen of minimaal 10 mm vrij van de onderliggende dorpel blijven;
 • Hout dat in aanraking komt met min of meer vochtige grond kan permanent te vochtig zijn omdat volledige afsluiting tegen vocht uitermate moeilijk is. De afstand van maaiveld tot de onderzijde van de delen moet minimaal 200 mm zijn;
 • Stootvoegen worden niet alleen aangebracht vanwege de beperkte lengte van de delen -ze zijn er in handelslengten vanaf 1800 mm tot 6000 mm (oplopend met 300 mm)-, maar ook om de gevel te accentueren. Het is aan te bevelen deze kopse naden uit te voeren als open voegen. Het voordeel hiervan is dat nabehandeling van het kopse hout mogelijk blijft, waardoor hier minder kans op vochtopname is;
 • Horizontale naden moeten dusdanig zijn uitgevoerd dat een goede afvoer van water is gewaarborgd (afbeelding links). Vooral bij hogere gebouwen is het belangrijk na te gaan of er water kan binnendringen dat door de wind tegen de gevel wordt opgestuwd;
 • Voor de aansluiting op andere constructiedelen met een doeltreffende waterkering zijn verschillende profielen verkrijgbaar;
 • De onderrand van de bekleding moet men naar binnen toe afschuinen (onder een hoek van 60 graden) waardoor er een afdruiprand ontstaat. Afronden van de onderrand is beter omdat dit een betere verfdekking geeft;
 • Met het oog op eventueel zwellen moet men de delen met enige speling in de breedte (3 - 4 mm) aanbrengen.
 • Indien de buitenbekleding met cement- of kalkwater in aanraking kan komen, verdient het aanbeveling deze met bouwfolie te beschermen (zie de rechts afbeelding hierboven). Cement- en kalkvlekken zijn zeer moeilijk te verwijderen.

 • Stap 8: Afwerking en onderhoud
  Niet elke houtsoort behoeft een afwerking. Duurzame houtsoorten kunnen zonder afwerksysteem toegepast worden. De houtsoort zal in de loop van de jaren vergrijzen door met name de weersinvloeden. Kijk voor meer informatie over afwerking, vergrijzing en onderhoud bij verf en tips of klik hier.
  Details
  detail1detail2
  Download HIER de pdf van houtwijzer: opbouw, detaillering en tips gevelbekleding van massief hout.

  Instructievideo over ventileren en dilateren:
   
   
     
   
  Woodpicker 2024 | contact: info@woodpicker.nl
   
   
   
   
   
  Woodpicker 2024 | contact: info@woodpicker.nl
   

  Montage en tips hout