Wat je verder moet weten over spouwmuurisolatie

Heeft mijn woning wel spouwmuren?
Is jouw woning gebouwd voor 1920, dan heeft die hoogstwaarschijnlijk geen spouw. Vanaf 1920 kregen de meeste de huizen bij de bouw wel buitenmuren met een spouw. De reden is dat een spouw vochtproblemen in huis vermindert: de spouw voorkomt dat vocht van buiten naar binnen kan dringen. Alle woningen gebouwd vanaf 1976 hebben spouwmuurisolatie.

Muurdikte
Behalve het bouwjaar kan ook de dikte van de buitenmuur helpen vast te stellen of jouw woning een spouw heeft. Ga daarvoor naar een voor- of achterdeur en meet hoe dik de buitenmuur is. Is de afstand van de buitenkant tot de binnenzijde 24 centimeter of minder? Dan heb je zeker geen spouwmuur. Is het 24 centimeter of meer, dan mogelijk wel.

Geen spouwmuur? Geen nood.
Zonder spouw geen spouwmuurisolatie, maar er zijn ook andere vormen van gevelisolatie: zie gevelbepleistering.
Vanaf 1920 hebben de meeste de huizen een spouw. Alle woningen gebouwd vanaf 1976 hebben al spouwmuurisolatie.

Voorwaarden isoleren spouwmuur
Een spouwmuur is alleen geschikt voor spouwmuurisolatie onder bepaalde voorwaarden, deze staan hieronder uitgelegd. Alleen een gespecialiseerd gevelisolatiebedrijf kan met zekerheid vaststellen of een spouwmuur aan die voorwaarden voldoet. Inspectie van de gevel vooraf is dus noodzakelijk en bovendien nodig voor een betrouwbare offerte.

Spouwmuur is nog niet geïsoleerd
Alleen in spouwmuren zonder isolatiemateriaal kun je spouwmuurisolatie laten aanbrengen. Van 1920 tot en met 1975 zijn spouwmuren altijd opgetrokken zonder isolatie, maar een deel van deze woningen is na de bouw alsnog geïsoleerd (na-isolatie): met spouwmuurisolatie of isolatie aan de binnen- of buitenzijde van de buitengevel. Buitengevels van woningen uit de jaren 1976 tot en met 1988 werden standaard wel geïsoleerd, meestal in de spouw; maar de isolatiewaarde kan beter. Met buitengevelisolatie of een voorzetwand aan de binnenzijde zijn deze huizen het best na te isoleren. In woningen gebouwd in 1989 of later zit goede gevelisolatie (Rc van 2,5 of hoger).

Schone spouw
De spouwmuur moet schoon zijn: zonder puin en speciebaarden (cementresten). Op plekken met puin kan geen isolatiemateriaal gaan zitten. Als er toch spouwmuurisolatie plaatsvindt, dan kunnen koudebruggen ontstaan (plekken in de gevel zonder isolatiemateriaal, die koud worden omdat daar warmte ontsnapt). Daarop slaat vocht neer en dat zorgt voor vochtproblemen. Als de spouw niet schoon is, kun je beter een andere gevelisolatie kiezen: zie Voorzetwand: gevelisolatie van binnenuit of Buitenzijde gevels isoleren.

Voegwerk, kozijnen, dak en goten in orde
Om te voorkomen dat er regenwater in de geïsoleerde spouw belandt, moeten het voegwerk, de waterkering rond kozijnen, het dak en de goten in orde zijn. Want regenwater in de spouw kan niet weg en zorgt voor problemen, zoals vochtoverlast in huis. Om dezelfde reden moet de gevel in goede staat zijn, en moet waterdamp uit de spouwmuur goed kunnen ontsnappen via de buitenste muur. Dampremmende stenen, dampremmende verf, of glazuur op de buitenmuur kunnen een probleem zijn. Vraag het inspectiebedrijf om advies, want dit is erg situatie-afhankelijk.

Ventilatie van de kruipruimte
In veel woningen ventileert de kruipruimte via de spouwmuur. Na spouwmuurisolatie (maar ook na isolatie vanaf de buitenzijde) kan dat niet meer. In dat geval moet het isolatiebedrijf nieuwe ventilatiekanalen maken voor de kruipruimte. Ventilatie moet hoe dan ook in stand blijven, anders kunnen schadelijke stoffen ophopen in de kruipruimte (zoals vocht en radongas), die vervolgens naar de woning lekken.

Spouwmuurisolatie en vochtproblemen
Door fouten tijdens isolatie van spouwmuren in de jaren ’70 ontstonden vochtproblemen. Daardoor denken veel mensen dat spouwmuurisolatie zelf vochtproblemen veroorzaakt. Dat is niet juist.

Klein risico
Spouwmuurisolatie heeft maar een klein risico op vochtproblemen, mits de isolatie is uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Spouwmuurisolatie kan zelfs vochtproblemen oplossen, als de oorzaak zit in het neerslaan van vocht op de koude binnenzijde van buitengevel.

Vraag deskundig advies
Vochtproblemen met andere oorzaken, zoals optrekkend vocht, slechte voegen of kapotte goten, gaan niet over door spouwmuurisolatie. Die moet je oplossen voordat spouwmuurisolatie plaatsvindt, want anders kan het probleem verergeren. Vraag deskundig advies om de oorzaak van het vochtprobleem vast te stellen!

Bouwbesluit en Flora- en faunawet
De wettelijke eisen rond woningbouw staan verzameld in het Bouwbesluit. Voor na-isolatie van een bestaande spouwmuur is echter geen vergunning nodig aangezien er niets aan het uiterlijk of de constructie van de woning verandert.

Vleermuizen? Vooraf maatregelen treffen
Met de Flora- en faunawet kun je wel te maken krijgen: als er vleermuizen in de spouw zitten, moet je ruim voor het aanbrengen van de spouwmuurisolatie maatregelen treffen. Bijvoorbeeld zorgen dat vleermuizen de spouw wel kunnen verlaten, maar niet meer naar binnen kunnen. Op grond van de Flora- en faunawet moet je ook een ontheffing aanvragen bij jouw gemeente om de spouw te mogen laten vullen.

Denk ook aan ventilatie
Als de gevel en de rest van jouw woning goed zijn geïsoleerd, dan heb je waarschijnlijk ook naden en kieren dichtgemaakt. De aanvoer van frisse lucht en de afvoer van vervuilende stoffen, gaat dan niet meer vanzelf. Als naden en kieren dicht zijn, is het dus nodig om actief de lucht in huis te verversen. Dat betekent: zorgen voor constante ventilatie, bijvoorbeeld via een rooster boven het raam of een klepraampje.

Bron: milieucentraal.nl